Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Емил Славев
Научен ръководител доц. Иван Иванов
Информация за връзка e-mail: e_slavev@abv.bg
Висше училище/научен институт Тракийски университет
Факултет/Катедра Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести
Работни езици на докторанта български, английски
Научна област Селскостопански науки
Научна специалност Ветеринарна медицина
Научни интереси ензоотична левкоза при говедата
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Задочна
Дата на зачисляване 6.10.2005
Дата на отчисляване 6.10.2009
Докторански трудове
Тема на дисертацията Проучване върху превенцията и контрола на левкозата по говедата за района на София е периода 1995-2005 г.
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria