Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Ели Георгиева Григорова
Информация за връзка 1113 София, ул."Академик Георги Бончев" бл. 11, тел. 9792563 egcorg@svr.igic.bas.bg
Висше училище/научен институт ИОНХ - БАН
Факултет/Катедра Материалознание
Работни езици на докторанта английски, френски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Химия
Научни интереси нови материали и интерметалиди на базата на магнезий за съхранение на довород
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 010502
Форма на докторантурата Задочна
Дата на зачисляване 27.6.2000
Дата на отчисляване 27.6.2004
Докторански трудове
Тема на дисертацията
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria