Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Елица Божидарова Шинова
Информация за връзка София тел. 979-25-89 elitza@svr.igic.bas
Висше училище/научен институт ИОНХ - БАН
Факултет/Катедра лаборатория ХПООС
Работни езици на докторанта английски, руски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Химия
Научни интереси химия на твърдото тяло, магнитни свойства, синтез на неорганични съединения
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 010502
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2003
Дата на отчисляване 1.1.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Синтез, химическо,структурно моделиране на слоести литиево-никелови оксиди за катодни материали от интерхалационен тип
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria