Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Боряна Любенова Димитрова
Методология на изследването Разлагане на пробите, отлъчване и концентриране на определяемите елементи с използване на поточно-инжекционна система, детекция посредством ЕТААS или ICP TOF MS
Информация за връзка София 1330, ЖК"Красна поляна" GSM 0886711324 borjanadimitrova@yahoo.com
Висше училище/научен институт ИОНХ - БАН
Факултет/Катедра Лаборатория \
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Анализ на проби от околната среда и биологични материали
Работни езици на докторанта английски, руски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Химия
Научни интереси Методи за пробоподготовка, разделяне и концентриране, атомна спектрометрия
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 010504
Форма на докторантурата Задочна
Дата на зачисляване 1.1.2002
Дата на отчисляване 1.1.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Поточно-инжекционно отлъчване и концентриране на следи от елементи с последваща атомно-спектрометрична детекция
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria