Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Dennizak
Научен ръководител доц. Р. Станев
Методология на изследването Dennizak
Информация за връзка dennizak@gmail.com
Висше училище/научен институт Химико-технологичен и металургичен университет
Факултет/Катедра Факултет по металургия и материалознание
Факултет/Катедра (ако има) MMT
Работни езици на докторанта английски, немски, руски
Научна област Технически науки
Научна специалност Металургия
Научни интереси Circulating Fluidized Bed, Combustion, Low pollutant emission, Aerodynamic, Heat Transfer
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 020309
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2002
Дата на отчисляване 1.9.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Аеродинамика и топлообмен в циркулиращ купящ цлой
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria