Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Мария Николова Манчева
Научен ръководител проф. Д. Клисурски; проф. Я. Димитров
Методология на изследването Синтез на аморфни поликристални материали, механохимично активиране на зол-гел метод. Структурно охарактеризиране чрез XRD и IR анализ
Информация за връзка София, Студентски град бл. 60, вх. Г ст. 517 сл.тел. 9793588 GSM0887489529 mi720@abv.bg
Висше училище/научен институт Българска академия на науките, Институт по обща и неорганична химия
Факултет/Катедра неорганична химия
Други дисциплини с които е свързана дисертацията физикохимия
Работни езици на докторанта руски, английски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Химия
Научни интереси неорганична химия, аморфно състояние, кристални фази
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 010516
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 6.2.2002
Дата на отчисляване 6.2.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Синтез и физикохимично характеризиране на комплексни оксиди
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria