Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Кристина Костова Чакърова
Професионален опит

 Трудов стаж 1 година и 2 месеца като химик-специалист в "Лаборатория по електрохимични сензори и електроанализ", Институт по обща и неорганична химия, Българска академия на науките.

Научен ръководител ст. н.с. Iст. дхн Константин Хаджииванов и проф. дхн Димитър Клисурски
Методология на изследването ИЧ спектроскопия
Информация за връзка София, ЖК "Дружба 2" бл. 206, вх.Б, ап. 27, тел. 9780276, kristina_chakarova@hotmail.com
Висше училище/научен институт Българска академия на науките, Институт по обща и неорганична химия
Други дисциплини с които е свързана дисертацията физикохимия
Работни езици на докторанта английски, руски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Химия
Научни интереси ИЧ-спектроскопия, катализ, адсорбция, зеолити, оксиди
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. D. L. Tsalev, L. Lampugnani, R. Georgieva, K. K. Chakarova, I. I. Petrov Jr., “Electrothermal Atomic Absorption Spectromeric Determination of Cadmium and Lead with Stabilized Phosphate Deposited on Permanently Modified Platforms”, Talanta 58 ( 2002 ) 331. 2. D. Rabadjieva, K. Chakarova, E. Ivanova, K. Sezanova, S. Tepavitcharova, I. Kantardgi and K. Hadjiivanov, “FTIR Determination of Oil Deposition on Sea Sediments”, Proc., 2nd Int. Conf. Ecological Protection of the Planet Earth, 5-8 June, 2003, Sofia, Bulgaria, p. 287. 3. P. Vijayanand, K. Chakarova, K. Hadjiivanov, P. Lukinskas and H. Knözinger, “On the Nature of Pdn+Surface Carbonyl and Nitrosyl Complexes Formed on Pd - promoted Tungstated Zirconia Catalyst”, Phys. Chem. Chem. Phys., 5 (2003) 4040. 4.K. Chakarova, E. Ivanova, K. Hadjiivanov, D. Klissurski and H. Knözinger, "Co-ordination Chemistry of Palladium Cations in Pd-H-ZSM-5 as Revealed by FTIR Spectra of Adsorbed and Co-adsorbed Probe Molecules (CO and NO)" Phys. Chem. Chem. Phys., 6 (2004) 3702. 5. D. Klissurski, D. Radev, R. Iordanova, St. Kassabov, M. Milanova, K. Chakarova, "Mechanochemically Assisted Synthesis of FeVO4 Catalysts" J. Mater. Sci., in press.
Шифър на научната специалност 010516
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2003
Дата на отчисляване 1.1.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria