Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Кънчо Драгнев
Научен ръководител доц. д-р. инж. П. Венков, И. Аврамов
Информация за връзка София 1000, бул."Кл. Охридски"8, бл.12, ет.6, стая 12609
Висше училище/научен институт Технически университет - София
Факултет/Катедра Факултетът за френско обучение по Електроинженерство
Работни езици на докторанта Руски. Английски
Научна област Технически науки
Научна специалност Други технически науки
Научни интереси Биомеханика; Роботика; Биоморфни механизми; Телеуправление; Видео и др. сензорни системи; Иновации Финансов контрол
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 15.6.2005
Дата на отчисляване 15.6.2008
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria