Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Людмила Смокова
Информация за връзка email: Lsmokova@abv.bg
Висше училище/научен институт СУ \
Факултет/Катедра философски ф-т., катедра по социална, трудова психология
Работни езици на докторанта руски, английски,украински
Научна област Естествени науки
Научна специалност Биология
Научни интереси социална психология, органицациона психология, конфликтология
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 0114050610
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 28.11.2003
Дата на отчисляване 28.11.2003
Докторански трудове
Тема на дисертацията Конфликти и ценностни ориентации: междукултурно социално - психологическо изследване (Украйна/България)
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria