Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Ирина Йовчева
Научен ръководител Доц.д-р Септемврина Костова
Информация за връзка 8311275, 9478633
Висше училище/научен институт УНСС
Факултет/Катедра Търговия
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Маркетинг и мениджмънт
Работни езици на докторанта Български, английски, немски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Икономика, организация и управление
Научни интереси Изследване икомомическата ефективност на веригите за търговия на дребно; управление на верига от магазини; обслужване на клиенти в хиперм
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 26.3.2002
Дата на отчисляване 26.3.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria