Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Камелия Спасова
Научен ръководител доц. Димитър Камбуров
Висше училище/научен институт Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет/Катедра Теория на литературата
Работни езици на докторанта Български
Научна област Обществени науки
Научна специалност Филология
Научни интереси теория на литературата
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.2.2007
Дата на отчисляване 1.2.2010
Докторански трудове
Тема на дисертацията Събитие и пример в порядъка на дискурсите за литературата. Проблемът за образцовата творба
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria