Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Станислава Георгиева Иванова
Научен ръководител доц.д-р Никола Ахмаков
Информация за връзка sunnygi@abv.bg
Висше училище/научен институт Химико-технологичен и металургичен университет
Факултет/Катедра Факултет по металургия и материалознание
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Преносни и мацообменни процеси,Механика на флуидите,Металургични пещи агрегати и съоражения
Работни езици на докторанта английски,български,руски
Научна област Технически науки
Научна специалност Металургия
Научни интереси Турбулентни модели при хетерогенен дифузионен факел,горене,механика на флуидите,преносни и масообменни процеси
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 02
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2005
Дата на отчисляване 1.3.2008
Докторански трудове
Тема на дисертацията Преносни процеси при изгаряне на газообразно гориво
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria