Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Иван Симеонов Иванов
Научен ръководител М. К. П.
Информация за връзка ivanov_ivan@nvu.bg, ivan_simeon@abv.bg
Висше училище/научен институт НВУ
Факултет/Катедра КИС
Научна област Технически науки
Научна специалност Други технически науки
Научни интереси уейвлети, комуникации,
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Задочна
Дата на зачисляване 31.12.2020
Дата на отчисляване 19.8.2002
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria