Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта София Христова Дерменджиева
Научен ръководител доц. д-р Димитър Кръстев Димитров
Методология на изследването - осмисляне, прогнозиране, обосновано регулиране и подпомагане решаването на психологико-педагогически проблеми, породени от прехода към глобално информационно общество
Информация за връзка sofger@abv.bg Благоевград 2700 ул. "Яне Сандански" 17, вх. А тел: 098 655 200
Висше училище/научен институт Югозападен университет Неофит Рилски, Благоевград
Факултет/Катедра Факултет по педагогика, Катедра по предучилищна педагогика
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Психология на развитието, психология на играта, информационни системи и технологии (компютърни игри)
Работни езици на докторанта руски - писмен и говорим, френски - писмен и говорим
Научна област Обществени науки
Научна специалност Педагогика
Научни интереси Технологии в областта на детското развитие, изучаващи интернализацията и адаптацията в процеса на социализация. Стратегии за образование
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта Дерменджиева, С., Играта за усвояване на речевия акт, Годишник на педагогическия колеж към Техническия университет, 2002 Дерменджиева, С., Социална промяна и социална интеграция на ромите, Сб. Образователна ситуация на ромската общност в Благоевград, УИ Бл-д, 2003
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 28.2.2002
Дата на отчисляване 1.3.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Мултимедийна среда и трансформация на детската игра
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria