Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Светлана Георгиева Костадинова
Научен ръководител доц. д-р Софка Матеева
Методология на изследването Системен и ситуационен подход, произтичащи от общата теория на комуникациите. Те се операционализират на журналистическия персонал и се провежда конкретно емпирично социологическо изследване.
Информация за връзка тел. 0887 802 750
Висше училище/научен институт Югозападен университет Неофит Рилски, Благоевград
Факултет/Катедра Правно-исторически факултет, Катедра по Обща история
Други дисциплини с които е свързана дисертацията управление на човешките ресурси, журналистика
Работни езици на докторанта английски, руски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Икономика, организация и управление
Научни интереси Връзки с обществеността, управление на човешки ресурси, социално управление, журналистика
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 22.3.2003
Дата на отчисляване 21.3.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Управление на човешките ресурси в електронните медии
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria