Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Наталия Киселова
Научен ръководител проф. стефан стойчев
Информация за връзка 088/992-60-88, 02-83-08-288,
Висше училище/научен институт СУ Климент Охридски
Факултет/Катедра Конституционноправни науки
Факултет/Катедра (ако има) конституционно право
Други дисциплини с които е свързана дисертацията сравнително конституционно право
Работни езици на докторанта руски, английски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Право
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.2.2003
Дата на отчисляване 1.2.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Парламентарният контрол
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria