Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Блага Георгиева Крушовска
Научен ръководител доц. д-р Маргарита Колева
Методология на изследването философски и хуманитарни науки
Информация за връзка e-mail: blaga_bk@abv.bg моб.тел. 0887 687 543
Висше училище/научен институт Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Факултет/Катедра Педагокически факултет, Катедра "Предучилищна педагогика"
Други дисциплини с които е свързана дисертацията гражданско образование, семейно право, психология, начална педагогика, предучилищна педагогика, социология
Работни езици на докторанта английски, руски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Педагогика
Научни интереси в областта на педагогиката, психологията, предучилищна педагогика, социални проблеми на образованието, юридически науки
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Динамика в отношението на ромското дете към училището, сб. Образователната ситуация в ромската общност, Бл. 2003 г. 2. Социални умения на 5-6 год. деца преди постъпване в у-ще, сп. Предучилищно възпитание, кн. 5 С., 2003 г. 3. Развитие на логическото мислене при децата от подготвителната група чрез стимулиране процеса на сравнение в социума - под печат. 4. Отношението към правото на собственост и педагогическите му проекции в предучилищна възраст - спечелен проект със срок 30.04.2004 г.
Шифър на научната специалност 050703
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 27.2.2003
Дата на отчисляване 26.2.2007
Докторански трудове
Тема на дисертацията Възможности за обогатяване правната култура на 6-7 годишното дете
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria