Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Гергана Живкова Кресналийска
Научен ръководител доц. д-р Бенко Стоянов Бенев
Методология на изследването Проучване и анализ на български и чуждестранни литературни източници и на нормативните актове, свързани с темата на дисертацията; анкети, интервюта, наблюдения, контент-анализ
Информация за връзка моб. тел. 098 555 371 e-mail: kresnalijska@abv.bg
Висше училище/научен институт Югозападен университет Неофит Рилски, Благоевград
Факултет/Катедра Правно-исторически факултет, Катедра по публичноправни науки и публичен мениджмънт
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Основи на публичната администрация, Основи на управлението, Местно самоуправление, Конституционно право, Политология, Социология
Работни езици на докторанта български, руски, английски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Право
Научни интереси граждански контрол, гражданско общество
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта Предстои издаването на публикация на тема Граждански контрол в системата на местното самоуправление
Шифър на научната специалност 050220
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 9.2.2001
Дата на отчисляване 8.2.2004
Докторански трудове
Тема на дисертацията Граждански контрол върху органите на местното самоуправление и местната администрация
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria