Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Диана Велева Иванова
Научен ръководител доц. д-р Искра Баева
Информация за връзка Благоевград, ул. Петър Зографски 3, вх. Д, ет. 6, тел. 073 88 28 59 098 700 304 e-mail: velevad@abv.bg
Висше училище/научен институт Югозападен университет Неофит Рилски, Благоевград
Факултет/Катедра Правно-исторически факултет, Катедра по обща история
Други дисциплини с които е свързана дисертацията политология, социология, международни отношения
Работни езици на докторанта руски, френски и чешки
Научна област Обществени науки
Научна специалност История
Научни интереси Съвременна история на централноевропейските държави
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Отношенията между управляващия елит в полша и профсъюза Солидарност (1980 - 1989), В: Власт и социум. Известия по история, т. 1, Бл. 2003 2. Отражението на "нежните революции" от есента на 1989 г. в официалната б-ска преса - под печат 3. Революционната 1989 и крахът на Източния блок - под печат
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 9.1.2001
Дата на отчисляване 9.1.2003
Докторански трудове
Тема на дисертацията Източноевропейските революции от 1989 г. (Полша, Унгария и Чехословакия) и отражението им в България
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria