Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Ласка Митева Костадинова
Научен ръководител проф. К. Василев
Информация за връзка о42 /699 548
Висше училище/научен институт Тракийски университет
Факултет/Катедра Ветеринарномедицински факултет -Ветеринарно законодателство и мениджмънт
Работни езици на докторанта български,английски,руски
Научна област Селскостопански науки
Научна специалност Ветеринарна медицина
Научни интереси Управление на човешки ресурси в сферата на ветеринарномедицинската наука и практика
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 04
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 31.1.2008
Дата на отчисляване 23.1.2011
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria