Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Миглена Драгова Тренчева
Научен ръководител доц. д-р Стоян Стоянов
Методология на изследването математически анализ, стохастични методи
Информация за връзка Благоевград, ул. Братя Иванови 5, e-mail: megy_tr2001@yahoo.com
Висше училище/научен институт Югозападен университет Неофит Рилски, Благоевград
Факултет/Катедра Стопански факултет, Катедра - финанси и отчетност
Други дисциплини с които е свързана дисертацията банково дело и счетоводство
Работни езици на докторанта английски и руски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Икономика, организация и управление
Научни интереси финансови компютърни програми, статистика счетоводство, финанси, парични обръщения, кредит и застраховка
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта Капиталова адекватност на търговските банки, Международна конференция в гр. Свищов - 11.2002 г.
Шифър на научната специалност 050205
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 10.6.2001
Дата на отчисляване 9.6.2004
Докторански трудове
Тема на дисертацията Проблеми на капиталовата адекватност и нейното информационно осигуряване в търговските банки
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria