Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Гергана Крумова-Вълчева
Научен ръководител др. Й. Гогов
Висше училище/научен институт Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт - София
Факултет/Катедра НРЦБХ
Работни езици на докторанта английски
Научна област Селскостопански науки
Научна специалност Ветеринарна медицина
Научни интереси микробиология двучерупчести мекотели
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 04
Форма на докторантурата Задочна
Дата на зачисляване 1.2.2006
Дата на отчисляване 30.7.2013
Докторански трудове
Тема на дисертацията Микробиологични проучвания върху двучерупчестите мекотели за консумация
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria