Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Неда Денева
Научен ръководител Айше Чаглар, Даниел Монтереску
Методология на изследването етнографско изследване
Висше училище/научен институт Централен Европейски Университет
Факултет/Катедра Социология и Социална Антропология
Работни езици на докторанта български, английски, немски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Социология и политически науки
Научни интереси миграционни изследвания, антропология на държавата, национализми и етничност, малцинствени политики, гражданство, междупоколенчески отношения и остаряване
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта

Денева, Неда. 2009. "Международни и вътрешни миграции: Ролята на границите в мобилизацията на мрежи в едно родопско село", сп. Български Фолклор, 2:22-37

Денева, Неда, под печат 2009. “Fast-forwarded ritual: за пътя, употребите и функциите на сватбените записи при българите мюсюлмани в Испания”, Траектории на съвременните български миграции, редактор Росица Генчева

Deneva, Neda. forthcoming in 2010. (in French) “Circumventing the Category: the Double-naming Strategy of Bulgarian Muslim Migrants in Spain” Migrations Société No 128

Deneva, Neda, 2009. “The Young-Old Transnational Travellers. On the Transformation of Care Arrangements among Bulgarian Muslim Migrants in Spain” Migrationonline, http://www.migrationonline.cz/e-library/?x=2192272

Deneva, Neda. 2008. "On the Margins of Two States: Flexible Self-identification Strategies of Bulgarian Muslims in Spain", Migrationonline, http://www.migrationonline.cz/e-library/?x=2090875

Deneva, Neda. 2006. “The Role of Ethnicity in the Re-construction of the Community: Internal and International Migration in a Bulgarian Muslim Village” in Migration Processes in Central and Eastern Europe. Unpacking the Diversity. edited by Alice Szczepanikova, Marek Canek, Jan Grill. Multiculrutral Center Prague

Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 10.9.2006
Дата на отчисляване 30.6.2012
Докторански трудове
Тема на дисертацията Социално гражданство и миграция: отношенията с държавата/-ите на българите мюсюлмани между България и Испания
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria