Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Красин Георгиев
Методология на изследването Логически и статистически анализи
Информация за връзка krasin@mail.bg
Висше училище/научен институт Технически университет - София
Факултет/Катедра Транспортен факултет/Катедра въздужен транспорт
Работни езици на докторанта български, английски, руски
Научна област Технически науки
Научна специалност Авиационна и космическа техника
Научни интереси Оценка и управление на надеждността и безопасността на сложни системи. Подобряване на процеса на техническо обслужване
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Георгиев К.К., Петров С.А., Разработване на програма за техническо обслужване на транспортен самолет, Седма международна научно-техническа конференция по двигатели с вътрешно горене и моторни превозни средства МОТОАУТО 2000, 18-20 октомври 2000г
2. Георгиев К.К., Петров С.А, Показатели за оценка на надеждността на авиационната техника и ефективността на техническото обслужване, Научна сесия “Перспективи в развитието на авиационната техника и въоръжението”, София, 28 ноември 2000 г.
3. Георгиев К.К., Определяне на допустимите стойности на параметъра на потока неизправности по авиационната техника, Юбилейна научно-приложна конференция "30 години институт по въздушен транспорт, София, декември 2001.
4. Георгиев К.К., Методика за качествен анализ на неизправности, научна сесия "10 години катедра Въздушен транспорт", 2003.
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2002
Дата на отчисляване 1.3.2002
Докторански трудове
Тема на дисертацията Изследване и оптимизация на системата за техническо обслужване на въздухоплавателните средства в България
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria