Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Мария Иванчева
Научен ръководител Александра Ковалски, ЦЕУ
Информация за връзка 9 Nador utca, CEU, Budapest
Висше училище/научен институт Централноевропейски университет, Будапеща
Факултет/Катедра Социология и социална антропология
Други дисциплини с които е свързана дисертацията социология на елитите, организационна антропология
Работни езици на докторанта български, английски, немски, испански
Научна област Обществени науки
Научна специалност Социология и политически науки
Научни интереси история и съвременност на социализма, дисидентски движения, тоерия и етнография на елитите и интелектуалците, критична социална теория и утопични изследвания
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта виж на английски
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.9.2007
Дата на отчисляване 1.9.2013
Докторански трудове
Тема на дисертацията tbc, тема: Ролята на интелектуалците-социалисти в реформата на висшето образование в Боливарската Република Венецуела
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria