Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Илия Вълков
Научен ръководител проф. Тодор Петев
Висше училище/научен институт Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет/Катедра ФЖМК/Връзки с обществеността
Други дисциплини с които е свързана дисертацията социология
Работни езици на докторанта английски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Социология и политически науки
Научни интереси медии, социология, масова комуникация, теория на комуникацията, комуникация по време на криза, връзки с обществеността, ПР, PR
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 05
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 10.2.2010
Дата на отчисляване 10.2.2013
Докторански трудове
Тема на дисертацията Комуникация при криза: Институции-граждански движения-медии
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria