Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Яница Петкова Димитрова
Научен ръководител Проф. Здравко Райков
Висше училище/научен институт Софийски университет "Св.Климент Охридски"
Факултет/Катедра Факултет по журналистика и масови комуникации
Работни езици на докторанта английски език, руски език
Научна област Обществени науки
Научна специалност Социология и политически науки
Научни интереси В областта на корпоративната култура, ПР,вътрешни комуникации
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2009
Дата на отчисляване 1.1.2012
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria