Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Петя Първанова
Научен ръководител доц. д-р Н. Цветкова
Методология на изследването "Influence of tropospheric ozone on morphology, anatomy and physiology of sensitive and tolerance seedling plants species in urban areas"
Информация за връзка petq_parvanova@abv.bg
Висше училище/научен институт ЦЛОЕ-БАН
Факултет/Катедра Функционална екология
Други дисциплини с които е свързана дисертацията физиология, биохимия, анатомия
Работни езици на докторанта английски и руски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Биология
Научни интереси растителен биоминиторинг, растителна биоиндикция, физиология на растенията, биохимия на растенията, анатомия на растенията, екотоксикология
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта

V. Bratanova-Doncheva, P. Parvanova, R. Fikova, R. Hristova, N. Ignatova, M. Groseva, M. Ljubenova, J-P. Garrec: Preliminary results from biomonitoring of O3 pollution using tobacco plants (Nicotiana tabacum L. cv. Bel-W63): application for the city of Sofia and suburb. Ecological engineering and environmental Protection (in press).

Parvanova P., R. Fikova, Sv. Bratanova, M. Lyubenova (2008). Tropospheri ozone pollution in the city of Sofia and its vicinity – data from passive biomonitoring. Proceeding of ІІІ Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with international participation. 361-366

I. Traykov, T. Stoyanova, K. Georgieva, P. Parvanova (2008). Toxicological Characteristics of Leached Waste Liquid from Souhodol Landfill, Bulgaria: Journal of Balkan Ecology. vol. 11, №4

Parvanova P., N. Tzvetkova (2009). Tropospheric ozone pollution in urban area. journal of international Scientific Publication: Ecology and Safety, vol. 3, part 1, 455-465

Parvanova P., N. Tzvetkova, Sv. Bratanova, R. Fikova, M. Lyubenova (2009). Active biomonitoring of ecotoxicological effects from tropospheric ozone impact on representative tree species. Biotechnol. and Biotechnol. EQ. 23/2009/SE Special Edition/On-line, 333-336

Шифър на научната специалност 02
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2007
Дата на отчисляване 30.6.2010
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria