Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Силвия Стефанова Раданова
Научен ръководител ст.н.с.І ст.дбн Димитър Пеев
Информация за връзка syl_rad@yahoo.com
Висше училище/научен институт Тракийски университет, Стара Загора
Факултет/Катедра Аграрен факултет, катедра Биология и аквакултура
Работни езици на докторанта руски, английски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Биология
Научни интереси ботаника, екология
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 01
Форма на докторантурата Свободна
Дата на зачисляване 1.1.2005
Дата на отчисляване 1.1.2008
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria