Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Гергана Бориславова Тодорова
Научен ръководител Доц. д-р Веска Шошева
Методология на изследването Принципи за диагностика на семантичната дислексия; принципи на обучение на деца със задръжки в психическото развитие.
Информация за връзка Стара Загора ул. "Братя Жекови"№38, ет.7, ап.28 tel. 0888 21 35 35;
e-mail: gery_todorova@abv.bg
Висше училище/научен институт Тракийски университет - Стара Загора
Факултет/Катедра Педагогически факултет, Катедра - педагогически и социални науки
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Специална педагогика, психология, медицина
Работни езици на докторанта Български, английски и руски език
Научна област Обществени науки
Научна специалност Педагогика
Научни интереси корекционната педагогика; симеотиката и диагностиката; обща педагогика; обща и специална психология; диференциално диагностични проблем
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Тодорова, Г. "Връзка между дис/з/графичните проблеми при деца със умствена изостаналост и развитието на пространственото им ориентиране" Юбилейна научна конференция с международно участие"Университетьт през третото хилядолетие" 10 години Бургаски Свободен Университет,01.10-03.10.2001г., гр.Бургас
2. Тодорова, Г "За връзката между илюстрация и текст в обучението по четене в помощното училище" Юбилейна научна конференция, Шуменски Университет, 30.10.2001 г, гр.Шумен
3. Шошева, В.; Гергана Тодорова"Интеграцията на деца с увреден слух-реалност и предизвикателство" Юбилейна научна конференция "Традиции и перспективи в обучението на деца със слухови нарушения", 27.05-28.05.2002г., гр. Търговище
4. Тодорова, Г."Могат ли родителите на деца със задръжки в психическото развитие да помогнат при обучението им" Национална конференция с международно участие "Общопедагогическа и дефектологична деонтология" ,12.12.2002г., гр. София.
5. Тодорова, Г. "Особености в организацията и провеждането на корекционната работа при деца със увреден слух" Рилски симпозиум"Профилактика на социално значими заболявания", 15.10-16.10.2003г., гр. Стара Загора
6. Тодорова, Г. "Особености в организацията и провеждането на корекционната работа при деца със задръжки в психическото развитие" Национална научна конференция "Хуманитарното знание-традиционни опори и актуалност" Бургаски свободен Университет, 04.12-05.12.2003г., гр.Бургас
Шифър на научната специалност 050704
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 14.2.2001
Дата на отчисляване 14.2.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Психолого-педагогически аспекти в преодоляването на семантична дис/з/лекция при деца със задръжки в психическото развитие и умствена изостаналост
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria