Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Фани Иванова Михайлова
Научен ръководител проф. д-р А. Балтаджиева
Информация за връзка тел. 042/37061
e-mail: fmihaylova@yahoo.com
Висше училище/научен институт Тракийски университет - Стара Загора
Факултет/Катедра Педагогически факултет, Катедра - педагогически и социални науки
Работни езици на докторанта български и английски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Педагогика
Научни интереси Специална педагогика, логопедия, социални дейности, психология
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1 .Семинар: "Изграждане на мрежи за партньорство при разработване и реализиране на местна социална политика за закрила и развитие на децата" 28-19 март 2003г. -" Интеграция и социална адаптация на деца с увреждания"
2. Рилски симпозиум-"Профилактика на социално значими заболявания" -" Мимикожестовата реч в процеса на обучение при деца с увреден слух"
3.Първа международна балканска конференция-"Образованието-глобална идентичност и културно разнообразие" -"Взаимодействието на словесната и жестовата езикови системи в обучението на деца с увреден слух"
4.Национална научна конференция-"Общопедагогическа и дефектологична деонтология"-гр.. София-12 декември 2002г. -"Интерперсоналната система дете с увреден слух-родител-учител"
5."20 години Медицински факултет"-18-20 октомври 2002г. -"Отношение на родители и учители към използването на мимико-жестовата реч при общуването и обучението на деца с увреден слух"
б.Юбилейна научна конференция-"Традиции иперспективи в обучението на деца със слухови нарушения" -гр.Търговище-27-28 май 2002г. -Специфични средства за комуникация при деца с увреден слух прилагани в някои европейски страни"
7.Юбилейна научна конференция с международно участие "Университетът през третото хилядолетие"-Бургас-1-3 октомври 2001г. -"Интеграция и социална адаптация на деца с увреден слух"
8.Национална научно-практическа конференция с международно участие "Антропология-педагогика-ергономия"-Варна-7-8 юни 2001 г. -"Специфични средства за комуникация използвани при деца с увреден слух и деца с умствена изостаналост"
9. Юбилейна научна сесия "Педагого-психологични и медико-антропологични проблеми наличността"-Ст.Загора-30 юни 2000г. -"Медико-педагогически аспекти на фамилната консултация за професионална рехабилитация на аномалното дете"
Шифър на научната специалност 050704
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2002
Дата на отчисляване 14.2.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Сравнителни особености на педагогическата ефективност при обучението на деца с увреден слух
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria