Начало / Статии
Статии

В тази рубрика се публикуват аналитични материали, репортажи, лични впечатления от различни събития, конференции, коментари на решения, законодателни инициативи и т.н. - изобщо всякакви текстове, свързани с докторантурата, научното изследване, университета, академията и техния обществен контекст.

При желание всеки може да изпрати подобен текст за публикация на e-mail: .

Изискванията, в които трябва да се вместят тези текстове са:

  • Да не е по-дълъг от 35 000 знака (няма долна граница);
  • Да е в Word формат;
  • Да е подписан от автора и съпроводен от кратка информация за него;
  • Да не съдържа лични обиди и квалификации;
  • Да бъде грамотно и аргументирано написан.

Идеята е да се публикуват текстове предимно на български. В англоезичната част на портала има възможност да се публикуват и английски версии на текста или техни кратки резюмета (без това да е задължително). Запазва се правото да се публикуват текстове изцяло на английски език, когато те са от интерес на докторантите.

Авторите запазват изцяло своето право върху текста.
Авторът носи отговорност за съдържанието на материала.
Изразената вътре позиция не трябва да се счита за позиция на PhDGate (неговите партньори), освен ако това не е изрично посочено.
Препубликуването на текстове е възможно само след получаване съгласието на автора.
При цитиране и препубликуване на текстове, качени на PhDGate, упоменаването на портала е препоръчително.


29.03.07: Европейско признание за Асоциация на докторантите в България на Eurodoc 2007
(автори: Мaрина Енчева, Надя Колчева): коментари
28.03.07: Виртуалната мрежа като средство за интеграция на младата българска научна общност в Европа
(автори: Надя Колчева, Марина Енчева, Фани Колевa ): коментари
17.05.06: ИМА ЛИ КРАЙ ДОКТОРАНТУРАТА?
(автор: Scott Jaschik): коментари
16.02.06: ПРОБЛЕМИ НА ЕМИГРАЦИЯТА ЗА МЛАДИТЕ ХОРА
(автор: Красимира Канушева): коментари


31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria