Начало / Анотация Д. Попов
Анотация Д. Попов

ТРАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ. ПОВЕДЕНИЕ И ПРЕВЪПЛАЩЕНИЯ
проф. дин Димитър Попов
Кредити - 5
Часове – 30 часа лекции
Методи на оценяване - Разговор-беседа
Предварителни изисквания - Магистърска степен

Съдържание на дисциплината
1. Титулатура и божествен произход на властта; 2. Царе-жреци; 3. Царско-жречески родове; 4. Степени на усъвършенстване; 5. Обожествяване и инвеститура; 6. Ценностни изпитания; 7. Свещен брак; 8. Богатства и съкровища; 9. Обмяна на дарове; 10. Пиршества и угощения; 11. Жертвоприношения; 12. Ритуална обиколка; 13. Световна ос; 14. Безсмъртие и обезсмъртяване; 15. Превъплъщенията нямат край.

Препоръчителна литература
Венедиков, Ив. Медното гумно на прабългарите. София, 1983.
Венедиков, Ив. Раждането на боговете. София, 1992.
Маразов, Ив. Мит, ритуал и изкуство. София, 1992.
Маразов, Ив. Митология на траките. София, 1994.
Попов, Д. Проучвания върху тракийската религия. І. Обезсмъртяването. – ГСУ-ИФ, 75, 1982, 13–47; ІІ. Пиршествата и угощенията. Съкровищата и подаръците. – ГСУ-ИФ, 76, 1983, 15–50; ІІІ. Тайните общества. – ГСУ-ИФ, 77, 1984, 5–49; Царят и царската власт. – ГСУ-ИФ, 78, 1985, 36–91.
Попов, Д. Залмоксис. Религия и общество на траките. София, 1989.
Попов, Д. Богът с много имена. София, 1995.
Фол, Ал. Тракийският орфизъм. София, 1986.
Фол, Ал. Политика и култура в древна Тракия. София, 1990.
Фол, Ал. Слово и дела в Тракия. София, 1993.
Фол, Ал. Тракийската култура: казано и премълчано. София, 1995.

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria