Начало / Анотация Д. Ботева
Анотация Д. Ботева

ПОСЛАНИЯТА НА АНТИЧНИТЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ТЕКСТОВЕ
доц. дин Диляна Ботева – Исторически факултет, Катедра по стара история, тракология и средновековна обща история

Курсът цели да представи възможностите на семиотичните принципи за анализ при работа с антични изобразителни текстове. Като примерни случаи са избрани два вида принципно различни като характеристики, функции и производство паметници. На първо място се анализират римските провинциални монети, които са строго регламентирани документи и представляват материализиран и унифициран резултат от взаимодействието между централната и провинциалната администрация в огромната Римска империя. На второ място се разглеждат тракийските оброчни релефи, които от своя страна най-непосредствено отразяват многообразието на народната вяра и форми на религиозно упование. Единствената обща черта на тези два комплекса е многобройността на съставящите ги компоненти, което изисква и задължително използване на статистически анализ.

И в двата случая чрез методите на семиотиката като един от възможните подходи към тези видове изворов материал и при отчитане на модерните постановки на науката за комуникациите, се оказват възстановими съществени елементи от двете антични знакови системи. Чрез подобен анализ на римско провинциално монетосечене и при задължително отчитане на съответните хронологически ориентири се стига до значими изводи за функционирането на общоимперските и провинциални институции. От своя страна тракийските оброчни релефи разкриват съществени елементи на собствено тракийската иконография и народните вярвания, отразени чрез нея.

Теми:
1. Античните изобразителни текстове като знакови системи.
2. Иконологичен анализ на Е. Панофски. Семиотичен анализ на Ч. Морис.
3. Римско провинциално монетосечене в контекста на римските имперски институции.
4. Екелов принцип на представяне на монетните комплекси.
5. Хронологическо-семиотичен подход при анализа на римското монетосечене.
6. Историческа реконструкция на събитията, отразени върху римското провинциално монетосечене в Долна Мизия и Тракия.
7. Тракийски оброчни релефи. Историография и проблеми.
8. Оброчните релефи на траките като знакова система.

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria