Математика
Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Многомерни апроксимации  Ирина Красимирова Николова 
12.11.2003 Квази-Монте Карло методи за приближено решаване на интегрални уравнения  София Ивановска 
12.11.2003 Специализирани Монте Карло алгоритми за интегрални уравнения  Райна Спасенкова Георгиева 
12.11.2003 Прави и обратни теории за приближаване с оператори от тип на Као-Гонска  Теодора Димова Запрянова 
12.11.2003 Разклоняващи се стохастични процеси  Весела Кирилова Стоименова 
12.11.2003 Оценка на комбинаторно вероятностни характеристики на семейства тодове  Евгения Петрова Николова 
12.11.2003   Диана Илиева Радкова 
12.11.2003 Изображения с еднозначни и многозначни изображения между топологични и близостни пространства  Екатерина Петрова Михайлова 
12.11.2003 Мехатронна система за адаптивен монтаж на неротационни детайли  Владимир Василев Каменов 
12.11.2003 Аналитично моделиране на механични системи от свързани тела  Иван Рашков 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria