Механика
Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Морфология и структурни изменения по време на гама облъчване на изотактен полипропилен  Татяна Добрева 
12.11.2003 Моделиране на движението на лагери с отчитане на деформируемостта на елементите им  Кирил Райчев Петков 
12.11.2003 Методи и техники за характеризиране реологичното поведение на биологични течности  Иван Мирчев Иванов 
12.11.2003 Систематика на модели на материални и информационни потоци за целите на управлението на транспортно-складовите вериги на доставки  Цвета Въчева - Братанова 
12.11.2003 Корозионна устойчивост на метали и сплави в йонни стопилки  Явор Кирилов Колчаков 
12.11.2003 Корозионна устойчивост на метали и сплави в йонни стопилки  Петя Василева Генчева 
12.11.2003 Неуточнена  Диана Борисова Георгиева 
12.11.2003 Неуточнена  Стойко Христов Пехливанов 
12.11.2003 Експериментални и кванотово-химични изследвания на ИЧ спектралните и структурните промени, породени от оревръщането на нитрили в анйони и радикали  Симеон Стоянов Стоянов 
12.11.2003 Синтез, спектрално и структурно изследване на нови органични материали за фотониката и нелинейната оптика  Емилия Демирева Чернева 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria