Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Лентови термочувствителни кварцови резонатори  Юлиян Василев Лазаров 
12.11.2003   Сергей Васильевич Набоко 
12.11.2003 Функция на разпределение на енергии на заредени частици в газоразрядна кислород, съдържаща плазма  Миглена Димитрова Борисова 
12.11.2003 Радиационни константи на елементите Zu, Cd, Ag, Cu  Галина Великова Малчева 
12.11.2003 Повърхнина и обемна памет в нематични течни кристали с близък смектичен порядък  Бойко Павлов Катранчев 
12.11.2003 Бозе-Айнщайнова кондензация в идеален, неидеален и с безпорядък Бозе газ  Велин Господинов Иванов 
12.11.2003 Създаване на ин-витро система за изучаване процесите на биоминерализация  Емилия Валентинова Печева 
12.11.2003 Неуточнено заглавие  Ивайло Иванов Балчев 
12.11.2003 Извличане на информация, определяне близост между документи  Елена Вълчанова Вълчанова 
12.11.2003   Мирослава Иванова Иванова 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria