Физика
Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Политически, икономически и културни отношения между НРБ и ГДР 1949-1967 г.  Радостина Йотова 
12.11.2003 "Запис и обработка на информация във фоторефрактивни среди"  Ангел Йорданов Колев 
12.11.2003 Холографски запис със затихващи светлинни вълни  Костадин Стоянов Беев 
12.11.2003 Паралелна обработка на оптични сигнали  Кристина Николаева Недкова 
12.11.2003 "Лазери на меден бромид с подобрени характеристики за индустриални приложения"  Огнян Николов Съботинов 
12.11.2003 Цифрови методи за запис и обработка на интерферограми  Асен Асенов Шулев 
12.11.2003 Методически възможности за използване на компютърни образователни технологии в обучението по физика в средното училище (раздел "Механични трептения и вълни")  Гергана Стоева Калпачка 
27.1.2009 Неуточнена  Деница Стайкова 
26.4.2012 Неуточнена  Жорката 
12.11.2003 Неуточнена  Радостина А. Петрова 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria