Физика
Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Неуточнена  Павлина Иванова Иванова 
12.11.2003 Investigations on total internal reflection for refractometric measurements  Янко Евгениев Сяров 
12.11.2003 Електрични свойсвтва на мултислоеве от биополимери върху колоидни частици  Камелия Павлова Камбурова 
12.11.2003 Някои свойства на фазите и фазовите преходи в неконвенционални феромагнитни свръхпроводници  Цветомир Евстpатиев Цветков 
12.11.2003 Кухокатодни лазери с метални пари - възможности за генерация в УВ област  Дияна Борисова Михайлова 
12.11.2003 Неуточнено заглавие  Таня Тодорова Николова 
12.11.2003 Методи за търсене на планетни системи  Донка Иванова Петкова 
12.11.2003 Изследване на движението на квазиспектрални двойни звездни системи  Галина Рашкова Трифонова 
12.11.2003 Особености при движението на астероид 108 Хекуба  Борислав Станишев Борисов 
12.11.2003 Приложение на пространствено честотния анализ за оценка на качеството на оптични компоненти  Ани Николова Георгиева-Грозданова 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria