Физика
Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Неуточнена  Петя Стефанова Димитрова 
12.11.2003 Едночастични и колективни възбуждания в приближени на средно поле със сили на Скирм  Димитър Петков Търпанов 
12.11.2003 Неуточнена  Васил Добромиров Александров 
12.11.2003 Изготвяне на слоисти структури включващи свръхпроводими YBCO слоеве и изследване на електро-магнитните характеристики  Благой Спасов Благоев 
12.11.2003 Кохерентни ефекти при лазерно възбуждане на атоми и приложения  Николай Петров Петров 
12.11.2003 Хемометрични подходи във физиката и околната среда  Павлина Александрова Симеонова 
12.11.2003 Колориметрия и приложение в промишлеността  Димитър Емилов Димитров 
12.11.2003 Изследване на тунелни токове в MOS Si/Si-O2 структура  Александър Благоев Гущеров 
12.11.2003 Експериментално изследване и числено моделиране на взаимодействието на лазерното лъчение с биологични тъкани  Кремена Свиленова Петрова 
12.11.2003 Обратни оптични задачи: Определяне на оптичните константи на вакуумно отложени тънки слоеве и наноструктури  Петя Стойчева Гущерова 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria