Физика
Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Обратни оптични задачи в нехомогенни тънки слоеве  Албена Лазарова Косеркова - Георгиева 
12.11.2003 Оптични свойства на кристали с примеси  Петя Николаева Петкова 
12.11.2003 Системата за Ранно Предупреждение в случай на ядрена авария - усъвършенстване и внедряване в АЯР  Трифонка Попова 
12.11.2003 Флуоресцентна и Раманова спектроскопия на тилакоидни мембрани  Катерина Витанова Стоичкова 
12.11.2003 Изследване на фотоволтаични явления в многослойни структури  Кирил Младенов Кирилов 
12.11.2003 Неуточнена  Мирослав Сарайдаров 
12.11.2003 Влияние на микроструктурата върху степента на модификация на параметрите на листова стомана 08кп при лазерна обработка с Nd:glass лазер  Владислав Антонов 
12.11.2003 Изследване на структури, поддържащи повърхнинни електромагнитни вълни  Мария Биволарска 
12.11.2003 Неуточнена  Андреана Андреева 
12.11.2003 Акустични свойства на полимери  Иван Богданов Трайков 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria