Начало / Естествени науки / Геофизика, астрономия и астрофизика
Геофизика, астрономия и астрофизика
Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003   Петя Трифонова 
12.11.2003 Управление на бюджетния дефицит  Мария Благойчева Стойчева 
12.11.2003 Магнитно-хидродинамика на акреционно-дискови течения  н.с.Красимира Димитрова Янкова 
12.11.2003 Моделна динамична система "осцилатор-вълна" и анализ на гравитационното и резонансно взаимодействие в планетните системи  Пламен Николов Тренчев 
12.11.2003 Спектрофотометрична апаратура за измерване на общото съдържание на атмосферния озон  Стилиян Живков Стоянов 
12.11.2003 Управление на инвестиционния процес в нефтодобивната индустрия на РБългария  Наталия Иванова Решовска 
12.11.2003 Избор на стратегии за развитие на растителнозащитните организации в България   Гергана Георгиева Славова 
12.11.2003 Влияние на геомагнитните смущения от слънчев произход върху физиологичния и психофизиологичния статус на хората  Светла Димитрова 
29.10.2005   Г.Колева 
12.11.2003   Галин Бисеров Борисов 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria