Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Влияние природата на разтворителя върху кристализационните процеси в системи от вида MeX2-CO(...)- solvent  Румяна Георгиева Гергулова 
12.11.2003 Синтез и физикохимично характеризиране на комплексни оксиди  Мария Николова Манчева 
12.11.2003 ИЧ-спектроскопско изучаване на състоянието на медни йони и клъстери върху различни носители  Цветомир Валериев Венков 
12.11.2003 Синтез, химическо,структурно моделиране на слоести литиево-никелови оксиди за катодни материали от интерхалационен тип  Елица Божидарова Шинова 
12.11.2003 Поточно-инжекционно отлъчване и концентриране на следи от елементи с последваща атомно-спектрометрична детекция  Боряна Любенова Димитрова 
12.11.2003 Свойства на повърхността на комплексни оксидни катализатори  Анна Димитрова Пенкова 
12.11.2003   Ели Георгиева Григорова 
12.11.2003 Неуточнена  Кристина Костова Чакърова 
12.11.2003 Синтез и структура на двойно-хексагонални и шпинелоподобни станати на някои алкални 3d-преходни метали  Татяна Николаева Бакалова 
12.11.2003 Отнасяния на Sn-O-Te слоеве, получавани чрез съвместна кондензация на TeО2 и Sn като сензори за влага  Биляна Чавдарова Георгиева 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria