Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Пептидази от растителен произход  Маргарита Димчева Маринова 
12.11.2003 Терпеноиди в някои представители от семейство сложноцветни  Елена Ив. Мустакерова 
12.11.2003 ТРНК-рибозим  Мохамед Чангалов 
12.11.2003 Ензимохимичен семисинтез на човешки инсулин  Станислав Георгиев Байрамов 
12.11.2003 Получаване на хирални съединения и приложението им като лиганди за каталитични асиметрични синтези с помощта на метало-съдържащи реагенти  Георги Добриков 
12.11.2003   Златомир Илинов 
12.11.2003 Теоретчини изследвания на тавтомерното равновесие в органични молекули с отчитане специфичното влияние на разтворителя  Надежда Василева Маркова 
12.11.2003 Теоретични изследвания на структури, стабилност и вибрационни спектри на водородно свързани системи  Ива Стоянова Славова 
12.11.2003 Цитратни комплекси като предшественици за спрей-пиролизно отлагане на тънки филми  Николина Лалова Петрова 
12.11.2003 Катализатори за хидроочистка върху модифицирани оксидни носители - получаване и охарактеризиране (работно заглавие)  Станислава Методиева Андонова 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria