Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Изследване на високо подредени системи като прекурсори в дизайна на катализатори  Елка Юриева Кралева 
12.11.2003 Изследване на взаимния ефект на никела и волфрама в Ni-W катализатори за хидродесулфуриране  Радостина Димитрова Палчева 
12.11.2003 ЕПР-изследване на свободни радикали в топлинно третирани на храни  Ралица Бойкова Младенова 
12.11.2003 Синтез, структура и каталитични свойства на смесеновалентни съединения  Зара Петкова Черкезова - Желева 
12.11.2003 Нови биосъвместими материали на основата природни и синтетични (съ)полимери и техни полиелектролитни комплекси  Диляна Панева Панева 
12.11.2003 Нови биологично поносими системи на основата на хитозан полиетери  Росица Пламенова Минчева 
12.11.2003 Полимерни материали на основата на хитозан и полиакриламид. Синтез, свойства и ензимно разграждане  Петранка Иванова Бонина 
12.11.2003 Смеси на полиолефини и полиамиди  Христо Стоянов Йорданов 
12.11.2003 Нейоногенни и йоногенни съполимери. Синтез и нековалентни взаимодействия във водна среда  Ана Неделчева Неделчева 
12.11.2003 Синтез и изследване на полимери, реагиращи обратимо на измененията на околната среда  Диляна Марчева Маркова 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria