Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Неуточнена  Анела Иванова 
12.11.2003 ЕПР изследване на свободни радикали в топлинно третирани храни  Ралица Младенова 
2.9.2012 Неуточнена  Ганка 
9.11.2006 Неуточнена  Айрет Моллова 
12.11.2003 Получаване и изследване на полимерни композити с намалена дефектност  Люба Маринова Георгиева 
12.11.2003 Реакции на озон с органични съединения, съдържащи =C=C= двойни връзки и хромофорни групи  Десислава Христова Попова 
12.11.2003 Пълно окисление на бензен с AuCeAlMo катализатори  Петя Цветанова Петрова 
12.11.2003 Нанесени златни катализатори за конверсия на въглероден оксид в водна пара  Иван Богоев Иванов 
12.11.2003 Златно-нанесени системи върху церий (ІV) и церий (ІV)-алуминий (ІІІ), промотирани с ванадий(V) оксид за пълно окисление на въглеводороди  Радка Недялкова Недялкова 
12.11.2003 Приложение на молекулната механика за изследване на конформациите на органични съединения и комплекси  Мартин Иванов Котев 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria