Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 ЯМР спектроскопия на хирални органични съединения  Павлета Йорданова Цветкова 
12.11.2003 Измерване на IR кръгов дихроизъм на хирални вещества разтворени в нематичен течен кристал с индуцирана холестерична структура  Николай Бориславов Неделчев 
12.11.2003 Специфичност на пеницилин амидаза от E.coli и нейни рекомбинантни варианти в моделни системи  Диана Александрова Жирякова 
12.11.2003 Получаване на хирални съединения с приложение за асиметрични синтези с участие на метал-съдържащи реагенти  Мариана Георгиева Каменова 
12.11.2003 Свойства на пенни и емулсионни филми  Георги Гочев Гочев 
12.11.2003 Изследвания върху вторични b -енаминони и приложението им в синтеза на N-хетероциклени съединения  Пламен Ангелов Ангелов 
12.11.2003 Неуточнена  Атанас Танов Терзийски 
12.11.2003 Неуточнена  Теодора Тодорова Кръстанска 
12.11.2003 Синтез на пептиди с очаквано антивирусно действие  Ивайло Невелинов Минчев 
12.11.2003 Процеси при частичен заряд на отрицателната плоча на оловния акумулатор и определяне състоянието на зареденостна плочата при циклиране  Пламен Милчев Николов 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria