Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Конфликти и ценностни ориентации: междукултурно социално - психологическо изследване (Украйна/България)  Людмила Смокова 
12.11.2003 Влияние на Грелин върху кръвоносни съдове със спонтанна съкратителна активност  Деян Николаев Михов 
12.11.2003 ПРОМЕНИ В ЛИПИДИТЕ В МОЗЪК НА ПЛЪХ И МОЗЪЧНИ СУБКЛЕТЪЧНИ ФРАКЦИИ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН МОДЕЛ НА ЦЕРЕБРАЛНА ИСХЕМИЯ  Емилия Петрова 
16.3.2006 Неуточнена  Иван 
12.11.2003 Възможности на молекулярно-генетични методи за етилогична диагностика и маркиране на причинители на онихомикоза  Величка Ставракиева 
12.11.2003 Взаимодействие на соматостатин с медиатори и модулатори в stuatum  Петър Тонев Райчев 
12.11.2003 Регулация на репликацията и репарацията на ДНК в клетки на бозайници  Илиан Анибал Радичев 
12.11.2003 Проучване възможностите на дрождите S.cerevisiae като моделна система за установяване ефекта на генотоксини върху нивата на рекомбинация и ретротранспозиция  Анна Иванова Терзийска 
12.11.2003 Синтез за стероидни амфифили  Екатерина Славчова Груева 
12.11.2003 Циклични пептиди  Росица Живкова Калаузка 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria