Дата Дисертация Име на Докторанта
12.11.2003 Влияние на физични и химични фактори върху биологичната активност на рекомбинантен човешки интерферон-гама  Мая Симеонова Боянова 
12.11.2003 Неензимно гликозилиране на тотален белтък в Escherichia coli  Росица Георгиева Димитрова 
12.11.2003 Връзка между поправката с изрязване на нуклеотиди и промеферацията  Анастас Георгиев Господинов 
12.11.2003 Молекулярно-генетичен анализ на мутация на ген ort (hclA), експресиращ се в зрителната система на D.melanogaster  Младен Иванов Йовчев 
12.11.2003 Определяне на репарационния потенциал на различни видове клетки  Бойко Стоянова Атанасов 
12.11.2003 Неензимно гликозилиране на ядрени белтъци  Георги Александров Стойнев 
12.11.2003 Мутантни фенотипове на нервна состема в Drosophila melanogaster, носещи митации в гена His C12(ort)  Аделина Костадинова Милеткова 
12.11.2003 Влияние на човешки цитокини върху репарацията на ДНК  Ваня Любенова Цончева 
12.11.2003 Изследване на динамиката на процесите на репарация и рекомбинация по време на клетъчния цикъл и връзката на този процес в ядрения матрикс  Емил Велков Младенов 
12.11.2003 Изследване на двойки кодони в различни организми  Борис Иванов Бъчваров 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria