Дата Дисертация Име на Докторанта
17.6.2005 Листоминиращи насекоми по обикновения бук (Fаgus sylvatica L.) в Западна България  Петя Димитрова 
29.6.2005 Възможности за биологична борба с галавоте нематоди от род Meloidygne по оранжерийни култури  Мелика Мохамедова 
2.7.2005 Неуточнена  Павлина Иванова 
16.7.2005 Проучване на факторите влияещи върху жизнеността на лиофилно консервирани пивни дрожди от вид Saccharomyces cerevisiae.  Цонка Узунова - Донева 
18.7.2005 физиологични и биохимични особености на щамове Yersinia enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis с различна вирулентност  Петя Орозова 
21.7.2005 Неуточнена  Петя Димитрова 
13.9.2005 Неуточнена  Боби 
20.12.2015 ПРОУЧВАНИЯ НА ЕКОСИСТЕМНАТА БИОЕНЕРГЕТИКА В ПТИЦЕФЕРМА ЗА ЯЙЦА С ОГЛЕД НАМАЛЯВАНЕ ЕНЕРГОЕМКОСТТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО   Аделина Бориславова Генчева 
4.10.2005 Неуточнена  Екатерина Пейчева 
11.10.2005 Неуточнена  Светла Събева 
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria